Coșul este gol.

Nici-un autovehicul nu se află in garaj.

Nici-un accesoriu nu se află la favorit.

 • Romania flagAi nevoie de ajutor?Contacteaza-ne la:
 • Ukraine flagПотрібна допомога?Зв’яжіться з нами:
 • +40 317 133 333

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. INFORMAȚII GENERALE

În prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți afla cum utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru https://www.autoklass.ro/.

Considerăm că este important să vă informăm despre modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale pe care le împărtășiți cu noi.

2. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu ocazia înregistrării pe site-ul nostru vom colecta date cu caracter personal. Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, date de localizare, identificatori online etc.

3. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de operatorul de date Autoklass Center S.R.L., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 166A, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/627/2003, având codul de înregistrare fiscală RO 15134434.

Vă rugăm să ne transmiteți solicitările dumneavoastră referitoare la exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal prin e-mail, la următoarea adresă: dataprotection@autoklass.ro.

4. CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când vă creați un cont de utilizator/ client al magazinului on-line sau când vă abonați la newsletter.

Ca vizitator, nu trebuie să furnizați date cu caracter personal pentru a putea utiliza acest site-ul https://www.autoklass.ro/ . Însă, acest site colectează informații standard de autentificare pe internet, cum ar fi adresa IP, tipul de browser și limba, timpii de acces etc. Pentru a ne asigura că site-ul este bine gestionat și pentru a facilita o navigare îmbunătățită, noi sau furnizorii noștri de servicii putem utiliza cookie-uri. Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul modulelor cookies, vă rugăm să accesați Politica cookies.

În situația în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse decât cele enumerate anterior sau menționate în prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă vom contacta pentru a vă anunța că vă prelucrăm datele, dacă această acțiune nu este disproporționată sau prejudiciabilă.

5. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Datele personale colectate despre dumneavoastră se referă la date de identificare (nume, prenume), precum și la date de contact (adresă, e-mail, număr de telefon).

ACTIVITATEASCOPUL TIPURILE/CATEGORIILE DE DATE TEMEIUL JURIDIC
1. Crearea unui cont de utilizator pe site Pentru a vă crea un cont de utilizator pe site-ul nostru, vor fi necesare anumite date cu caracter personal, în vederea identificării dumneavoastră o numeo prenumeo e-mail Consimțământul dumneavoastră –Art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
2. Prestarea serviciilor de comerț online Pentru a putea onora comenzile plasate în magazinul electronic, sunt necesare datele de livrare și datele prevăzute de legislația fiscală o nume, prenumeo e-mailo număr de telefono adresa Executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
3. Estimare buy- back În situația în care sunteți interesat să aflați dacă vehiculul pe care il utilizați poate constitui avans pentru un autovehicul nou o nume, prenumeo e-mailo număr de telefono informații despre autovehiculul deținut Demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
4. Programare test-drive În etapa inițială, de programare prin intermediul site-ului, vor fi prelucrate doar datele din coloana alăturată; ulterior, în măsura în care sunteți eligibil pentru efectuarea test-drive-ului, vor fi prelucrate și alte date, cum ar fi: CNP, seria și numărul actului de identitate, seria și numărul permisului de conducere, categoria permisului, adresa o nume, prenumeo e-mailo număr de telefono localizare Demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
5. Programare la service Pentru a vă programa la unitatea de service aleasă sau pentru a vă comunica un răspuns la solicitarea dumneavoastră în cazul în care nu se poate efectua programare la service o nume, prenumeo e-mailo număr de telefono informații despre autovehiculul deținut Demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
6. Îmbunătățirea serviciilor oferite Vom prelucra datele dumneavoastră atunci când ne veți oferi feedback privind activitatea desfășurată de către noi. o nume, prenumeo e-mailo număr de telefon Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 Consimțământul dumneavoastră –Art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
7. Soluționarea cererilor sau a reclamațiilor Folosim datele dvs. pentru a vă răspunde cererilor sau reclamațiilor pe care ni le transmiteți. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt datele dvs. de identificare (ex. nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresă), precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, în funcție de necesități, pentru a putea da curs solicitării dvs. Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
8. Evaluarea satisfactiei privind calitatea serviciilor Prelucrarea datelor dvs. impreuna cu Distribuitorii Generali ai marcilor pe care le reprezentam, in scopul evaluarii permanente a calitatii serviciilor noastre.
 • datele dvs. de identificare (ex. nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresă)
 • datele de identificare ale masinii: marca, model, nr. inmatriculare, serie sasiu)
Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
9. Transmiterea de newslettere, comunicări de marketing pentru promovarea produselor Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează o nume, prenumeo e-mailo număr de telefon Consimțământul dumneavoastră –Art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016

6. CUI DIVULGĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Autoklass Center S.R.L. nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția cazurilor mentionate in acest capitol si a situației în care Autoklass Center S.R.L. este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate partenerilor/ furnizorilor de servicii (de transport, curierat, asigurări, IT etc), care acționează ca operatori asociați sau persoane împuternicite de Autoklass. Aceștia se obligă să respecte instrucțiunile furnizate de operatorul de date, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste informații sunt transmise/stocate și procesate în România în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre, respectiv pentru a vă putea răspunde la solicitări.

Datele dumneavoastră personale, precum si datele masinilor pe care le detinetii vor fi transferate Distribuitorilor Generali in Romania ai marcilor pe care le reprezentam, in scopul desfasurarii activitatilor de evaluare permanenta a calitatii serviciilor noastre. In baza datelor pe care noi le furnizam, acestia va pot transmite pe mail, dupa fiecare vizita in service, invitatia de a evalua serviciile noastre.

7. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât vizitați site-ul nostru sau aveți un cont pe acesta.

Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, datele cu caracter personal nu vor mai fi stocate nici în situația în care solicitați ștergerea contului.

După ștergerea contului dumneavoastră, datele cu caracter personal colectate vor fi șterse în termen de 30 de zile.

8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

8.1. dreptul de acces la datele prelucrate

Aveți dreptul să știți dacă vă utilizăm sau vă stocăm datele cu caracter personal. Acest drept se poate exercita prin solicitarea unei copii a datelor, cunoscută în mod obișnuit ca făcând o „solicitare de acces la date". În acest caz vom furniza o copie a datelor dumneavostră cu caracter personal. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavostră ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

8.2. dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

În acest sens vă vom solicita următoarele informații:

 • Să ne precizați datele inexacte sau incomplete;
 • Să ne explicați cum ar trebui să corectăm datele;
 • Dacă este posibil, să ne faceți dovada inexactității datelor.

8.3 dreptul de portabilitate

Aveți dreptul de a primi într-un format structurat datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

8.4. dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept nu este unul absolut și este aplicabil în următoarele situații:

 • Datele nu ne mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost prelucrate;
 • V-ați retras consimțământul (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul retragerii);
 • Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

8.5. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor

Prin exercitarea acestui drept aveți posibilitatea să ne solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră în niciun fel și doar să le stocăm până când primim o altă solicitare de la dumneavoastră:

 • Ați solicitat rectificarea datelor, până la corectarea acestor date;
 • V-ați opus ștergerii datelor în cazul prelucrării ilegale;
 • Ne-ați solicitat să vă oferim anumite date pentru apărarea unui drept.

8.6. dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor personale în anumite circumstanțe. Dacă în urma analizării cererii și a efectuării unui test de echilibru, din motive legitime, nu putem da curs solicitării, vă vom transmite decizia noastră, motivată.

Dacă obiecția este absolută sau mai presus de interesele noastre, vom opri prelucrarea datelor personale pentru utilizarea la care v-ați opus.

8.7 dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat

În vederea exercitării dreptului dumneavoastră de retragere, puteți folosi butonul de dezabonare de la newsletter.

8.8. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Acest drept va conferă posibilitatea de a sesiza autoritățile competente atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

9. CUM SECURIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Autoklass Center S.R.L. ia în serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;
 • avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;
 • efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;
 • efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;
 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.

Politica de confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Autoklass Center S.R.L., după cum va fi necesar.

Vezi oferta pe CEL.ro